fbpx

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy)

ความเป็นส่วนตัว

บริษัท ร้านเพชรไอวี่เจมส์ จำกัด (IVY GEMS DIAMOND SHOP CO.,LTD.) ให้ความสำคัญของในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (ซึ่งในเนื้อหาต่อจากนี้จะเรียกว่า “ร้านเพชรไอวี่เจมส์”) ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านเพชรไอวี่เจมส์เป็นหลัก

         นอกจากนี้ร้านเพชรไอวี่เจมส์ให้ความสำคัญในการแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และลูกค้าสามารถเลือกว่าจะให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ดังนั้นร้านเพชรไอวี่เจมส์จึงแนะนำ และให้ลูกค้าอ่าน ทำความเข้าใจในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างระมัดระวัง เพื่อความเข้าใจสำหรับลูกค้า

        เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีจุดมุ่งหมายบังคับใช้กับลูกค้าหรือผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านเพชรไอวี่เจมส์ ซึ่งได้เข้าถึงผ่านทาง www.ivygemsdiamond.com รวมทั้งส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของร้านเพชรไอวี่เจมส์ รวมทั้งหน้าเว็บไซต์ของสังคมออนไลน์เช่น facebook, twitter, instagram, google, youtube, line เป็นต้น และผ่านทางช่องทางหรือลิงค์ของโฆษณาของร้านเพชรไอวี่เจมส์ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

การจัดเก็บและการใช้ข้อมูล

ก. ข้อมูลส่วนบุคคล

        ลูกค้าหรือผู้ใช้สามารถเช้าชมเว็บไซต์ของร้านเพชรไอวี่เจมส์โดยการเรียกดูโดยไม่ระบุชื่อก็ได้ แต่ร้านเพชรไอวี่เจมส์จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถบ่งชี้ถึงตัวบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ เมื่อได้ลงทะเบียนโดยสมัครใจหรือสมัครเข้าใช้งานโดยประการอื่นกับเว็บไซต์ ติดต่อร้านเพชรไอวี่เจมส์ผ่านทางไซต์ หรือให้ข้อมูลโดยสมัครใจเพื่อซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ แล้วแต่กรณี ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์อาจแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลให้ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เพื่อรับจดหมายข่าว ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม และบริการต่าง ๆ และรับแจ้งเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย ในโอกาสต่าง ๆ และเพื่อซื้อสินค้า แล้วแต่กรณี ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจจัดเก็บ มีดังนี้ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการซื้อสินค้า แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ร้านเพรไอวี่เจมส์ยังอาจใช้ข้อมูลเพื่อจัดทำประวัติของลูกค้า เพื่อที่จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือกิจกรรมที่ท่านอาจสนใจ และเพื่อให้การซื้อในอนาคตสะดวกรวดเร็วขึ้น แล้วแต่กรณี ร้านเพรไอวี่เจมส์อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บทางเว็บไซต์มารวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้ใช้ซึ่งอาจจะจัดเก็บมา โดยมิได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อปรับปรุงการตลาดหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น หากลูกค้าหรือผู้ใช้ไม่อนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด สามารถแจ้งมายังร้านเพชรไอวี่เจมส์เพื่อดำเนินการยกเลิกใช้ข้อมูลดังกล่าวต่อไป

ข. ข้อมูลที่มิได้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

        เราจัดเก็บข้อมูลบางอย่างที่เป็นยอดรวมและไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้เข้าใช้ที่สามารถบ่งชี้ถึงตัวบุคคลได้ แต่จะแจ้งเพียงว่ามีจำนวนลูกค้าหรือผู้ใช้เท่าไรเข้าเยี่ยมชมไซต์และหน้าที่เข้าชม การจัดเก็บข้อมูลนี้จะช่วยเราในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงความต้องการของลูกค้าหรือผู้เข้าใช้

        เมื่อลูกค้าหรือผู้เข้าใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อเรียกดู อ่าน หรือดาวน์โหลดข้อมูล เราจะจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานที่โปรแกรมเรียกดู (browser) ของท่านส่งออกไปยังทุกเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขประจำเครื่องของท่าน ประเภทและภาษาของโปรแกรมเรียกดู เวลาที่เข้าเยี่ยมชม และที่อยู่เว็บไซต์ที่อ้างอิง โดยทั่วไปเราจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานกับสิ่งที่จะทำให้เราสามารถบ่งชี้ถึงตัวบุคคลของผู้ใช้ได้ เว้นแต่เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดในการให้บริการของเรา หรือเพื่อปกป้องการให้บริการของเรา เว็บไซต์ ลูกค้า ผู้ใช้ หรือผู้อื่น.

        นอกจากนี้เรายังอาจจัดเก็บข้อมูลที่เป็นยอดรวมและไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง “คุกกี้ส์” (“cookies”) หรือ “เว็บบีคอนส์” (“web beacons”) ตามคำอธิบายด้านล่าง

        คุกกี้ส์ (“cookies”): คุกกี้ส์เป็นข้อมูลที่เว็บไซต์อาจส่งไปยังโปรแกรมเรียกดูของท่าน ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้ส์จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ที่เป็นผู้ฝากคุกกี้ส์นั้นเมื่อผู้เยี่ยมชมกลับเข้าเว็บไซต์ดังกล่าวอีกครั้ง โดยคุกกี้ส์จะบอกข้อมูลกับเรา เช่น ผู้ใช้เป็นผู้เข้ามาเยี่ยมชมครั้งแรกหรือเคยเข้าเยี่ยมชมไซต์มาก่อนแล้ว และส่วนใดของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สนใจมากที่สุด การฝากคุกกี้ส์โดยเว็บไซต์อาจช่วยทำให้ประสบการณ์ใช้งานออนไลน์ของท่านดียิ่งขึ้น โดยการทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลความชอบของท่านไว้ได้สำหรับการเยี่ยมชมครั้งต่อไป นอกจากนี้คุกกี้ส์ของเรายังอาจใช้วัดกิจกรรมทั่วไปบนไซต์ได้ ซึ่งจะทำให้เราสามารถกำหนดได้ว่าส่วนใดและการใช้งานใดได้รับความนิยมมากที่สุด ข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้ 

        โปรแกรมเรียกดูเว็บ ส่วนใหญ่ตั้งค่าไว้ให้ยอมรับคุกกี้ส์ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถตั้งค่าโปรแกรมเรียกดูของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ส์ทั้งหมด หรือให้แจ้งเมื่อมีการส่งคุกกี้ส์ แต่ทั้งนี้หากท่านเลือกไม่ยอมรับคุกกี้ส์ การทำงานบางส่วนของไซต์อาจลดคุณภาพลง

        เว็บบีคอนส์ (“web beacons”): เว็บบีคอนส์ หรือเรียกในชื่ออื่น ๆ ว่า “clear gifs” “one-pixel gifs” “web bugs” “internet tag+s” หรือ “pixel tags” เป็นภาพกราฟิกขนาดเล็กที่อยู่บนเว็บไซต์หรือในอีเมล ซึ่งทำให้เราหรือบุคคลภายนอกสามารถสังเกตกิจกรรมบนไซต์หรือทำให้คุกกี้ส์มีประสิทธิผลมากขึ้นได้ เว็บบีคอนส์ทำให้เราหรือบุคคลภายนอกที่ทำงานแทนเราสามารถประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของการตลาดของเราได้ โดยการส่งข้อมูลว่าท่านได้เชื่อมโยงไปยังที่อื่นตามที่ปรากฏในอีเมลหรือเว็บไซต์ของเราหรือไม่ และโดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมก่อนและหลังการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เราใช้ไฟล์บันทึกในการเก็บรักษาข้อมูลที่จัดเก็บผ่านทางเว็บบีคอนส์

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

        ภายใต้ข้อกำหนดในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในลำดับถัดไป เราจะไม่เปิดเผยหรือจำหน่ายข้อมูล เกี่ยวกับท่านให้แก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวพันกับเรา เว้นแต่จะ (1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย (2) เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ (3) เราเชื่อว่าการเปิดเผยเป็นสิ่งจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายต่อร่างกาย ความสูญเสียหรือความเสียหายทางการเงิน หรือการแทรกแซงต่อสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา หรือสิทธิหรือทรัพย์สินของผู้ใช้ของเราหรือบุคคลอื่น หรือที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือต้องสงสัยว่าฝ่าฝืนกฎหมาย (4) เราเชื่อตามสมควรว่าท่านได้ใช้ข้อมูลจากไซต์เพื่อกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ/หรือความปลอดภัยของสาธารณชน และ/หรือ (5) เราเชื่อว่ากฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยโดยสุจริต

        เราอาจแต่งตั้งผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกให้จัดการและ/หรือดำเนินงานหรือให้บริการบางส่วนแทนเราได้ ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวอย่างเหมาะสมอาจทำให้ต้องมีการโอนข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้ งานหรือบริการเช่นว่า รวมถึง การจัดการไซต์ การสื่อสารกับท่านทางการตลาดหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือกิจกรรมพิเศษของเรา และการจัดส่งสินค้าที่ท่านขอหรือสั่ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้การโอนข้อมูลดังกล่าวต้องดำเนินการภายใต้การรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัย และเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติงานหรือบริการดังกล่าวเพียงประการเดียวเท่านั้น

        นอกจากนี้เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ เพื่อทำการตลาดและส่งเสริมการขายร่วมกันสำหรับสินค้า บริการ หรืองานกิจกรรมที่ท่านอาจสนใจ การโอนข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะดำเนินการภายใต้การรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัย และเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าวเพียงประการเดียวเท่านั้น

        ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาด โปรดดูส่วนที่ 6 ข้างล่าง อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าแม้ท่านจะเลือกไม่อนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการรณรงค์ทางการตลาด เรายังคงมีหน้าที่แบ่งปันข้อมูลบางรายการกับบุคคลภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น หากท่านเลือกไม่รับอีเมลทางการตลาดจากเรา เราอาจต้องมอบที่อยู่อีเมลของท่านให้กับบุคคลภายนอกที่ทำการตลาดร่วมกับเราเพื่อให้เป็นไปตามคำขอของท่าน

ข้อมูลที่ไม่ได้มีการร้องขอ

        เราขอให้ท่านแจ้งข้อมูลบางประเภทให้กับเราผ่านทางไซต์ เพื่อที่เราจะสามารถให้บริการกับท่านได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลที่มีการขอนี้อาจรวมถึงคำถามและความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าของเรา กรุณางดการแจ้งข้อมูลที่ไม่ได้มีการร้องขอแก่เรา เช่นข้อเสนอ แนวคิด วิธีการ ความคิด และสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับธุรกิจ การโฆษณา งานสร้างสรรค์ การตลาด หรือประเภทอื่น ๆ (“ข้อมูลที่ไม่ได้มีการร้องขอ”) ข้อมูลที่ไม่ได้มีการร้องขอทั้งหมด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลได้มีการขอ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้ขอไว้โดยเฉพาะ แต่เป็นช่องกรอกข้อความโดยอิสระ) ซึ่งเมื่อเราได้รับมา จะไม่ถือว่าอยู่ภายใต้นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านแจ้งข้อมูลที่ไม่ได้มีการร้องขอให้จะถือว่าท่านตกลงว่าเราสามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณาแต่เพียงลำพังว่าจะใช้ข้อมูลที่ไม่ได้มีการร้องขอนั้นอย่างไร และท่านให้อนุญาตแก่เราโดยอัตโนมัติอย่างเป็นการถาวรที่จะดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าสิทธิ หากข้อมูลที่ไม่ได้มีการร้องขอที่ท่านแจ้งให้แก่เราอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือเอกสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลภายนอก ท่านตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และรักษาชาเนล บริษัทแม่ บริษัทลูก และ/หรือบริษัทในเครือของชาเนล และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ให้อนุญาต ผู้แทน และผู้จัดหาที่เป็นบุคคลภายนอกของแต่ละบริษัทที่กล่าวมาข้างต้น (เรียกรวมกันว่า “ผู้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายฝ่ายชาเนล”) ให้พ้นจากข้อเรียกร้องหรือคดีความใด ๆ ที่มีการยื่นฟ้องผู้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายฝ่ายชาเนลไม่ว่ารายใด อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการที่เราใช้หรือครอบครองสิ่งที่ไม่ได้มีการขอ

การรักษาความปลอดภัย

        การปกป้องข้อมูลของท่านเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ๆ เราเก็บรักษาข้อมูลที่เราจัดเก็บมาในเครื่องแม่ข่าย (server) ที่ปลอดภัย และได้ใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

        อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันและไม่รับรองว่าระดับการรักษาความปลอดภัยของเราจะเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานเฉพาะ ไม่มีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือข้อมูลที่เก็บรักษาไว้จะปลอดภัย 100% หรือปราศจากความผิดพลาด เช่นกัน เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของเว็บไซต์ ฐานข้อมูล หรือบริการของเราได้ และเราก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้จะไม่ถูกสกัดกั้นในระหว่างการส่งมายังเราทางอินเทอร์เน็ต เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของบุคคลภายนอก

การเปลี่ยนแปลงอำนาจ การควบคุม และการจัดการ

        ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บทางไซต์อาจถูกโอนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดคือการมีหนี้สินล้นพ้นตัว การล้มละลาย หรือการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกถ่ายโอนไปยังองค์กรอื่น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้

        เราขอสงวนสิทธิตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงลำพังที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขให้เป็นปัจจุบันโดยประการอื่นซึ่งนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา และท่านตกลงที่จะผูกพันตามที่ได้มีการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้โดยการประกาศนโยบายฉบับแก้ไขปรับปรุงพร้อมระบุวันที่ที่มีการแก้ไขปรับปรุงไว้บนหน้านี้ และหากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเรา เราอาจแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของท่านที่มีบันทึกข้อมูลไว้ หากท่านใช้งานไซต์ต่อไป (รวมถึงการเข้า การเรียกดู และ/หรือการใช้งานโต้ตอบใด ๆ) จะถือว่าท่านตกลงตามนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้และการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันใด ๆ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านทบทวนนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อให้รับทราบอยู่เสมอเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่เราจัดเก็บ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า